Our sites

iWadi działa obecnie w pięciu krajach. Stale się rozwijamy. Już wkrótce lista krajów objętych naszym panelem badawczym powiększy się o nowe miejsca. Jeśli mieszkasz na terenie jednego z poniżej wymienionych krajów możesz zostać naszym panelistom.

  • Poland
  • UK
  • USA
  • Australia
  • Philippines
  • Germany
  • France
  • India